Lelie-tuinen: natuurlijke en helende tuinen
goed voor plant, dier en mens

Annique Lelie

Kleine Omloop 6

6871 TC Renkum

lelie.tuinen@xs4all.nl

0317 415 676

06 362 219 71

Voor mij is een natuurlijke tuin het mooiste dat er op tuingebied is: een tuin vol leven, veel verschillende planten, een natuurvijver met kikkers en salamanders, een uitnodigende omgeving voor vlinders en bijen. Een tuin ook die het hele jaar aantrekkelijk oogt; modern vormgegeven en met een weelderige beplanting. Ook de bijdrage die zo'n tuin levert aan de natuur in ons land, is voor mij heel belangrijk.

Als hovenier heb ik er daarom voor gekozen mij in natuurlijke tuinen te specialiseren. Ik leg natuurvijvers aan en maak ontwerpen en beplantingen die aantrekkelijk en modern zijn vormgegeven. Wilde planten en 'echte' tuinplanten meng ik door elkaar zolang de planten maar aantrekkelijk zijn voor mens en dier. 

Op het gebied van ontwerpen heb ik een geheel eigen methode ontwikkeld om samen met u uw eigen tuin te ontwerpen. In een workshop ter plekke van ongeveer een halve dag, komt u met mijn hulp tot een passend schetsontwerp voor uw tuin. Meer over de inhoud van deze workshop is te vinden onder het kopje 'workshops tuinontwerp ter plaatse'.